Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajduje się 17 użytków ekologicznych

 

Użytki Ekologiczne  stan na 31.12.2017 r.

Lp.

Nazwa

Powierzchnia

ogółem

(ha)

Powierzchnia obiektu

 w N-ctwie

(ha)

leśna

nieleśna

1.

„Błeszyńska Wydma"

0,40

-

0,40

2.

„Murawa Błeszyńska"

2,72

-

2,72

3.

„Brochucin"

0,88

-

0,88

4.

„Gozdowicki Mszar"

1,76

-

1,76

5.

„Gozdowicki Mszar II"

1,09

-

1,09

6.

„Murawa ostnicowa"

0,95

-

0,95

7.

„Torfowisko Godków"

0,70

-

0,70

8.

„Gogolicki Mszar"

2,03

-

2,03

9.

„Śródleśne Jezioro"

12,50

-

4,97

10.

„Na Skarpie"

0,23

-

0,23

11.

„Na Nieużytku"

0,80

-

0,80

12.

„Murawa Kartuzek"

0,47

-

0,47

13.

„Murawa koło Kostrzynka"

2,46

-

2,46

14.

„Łabędzin"

9,97

-

9,97

15.

„Łabędzin II"

5,95

-

5,95

16.

„Ostnice nad Kruszarnią"

2,91

-

2,91

17.

„Ostnice pod Rudnicą"

0,57

-

0,57

18.

„Kostrzyneckie Rozlewisko”

1,91

-

1,91

Ogółem użytki  ekologiczne

48,30

-

40,77