Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REGULAMINY UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH NADLEŚNICTWA MIESZKOWICE

Nadleśnictwo Mieszkowice informuje, iż w pobliżu miejsc udostępnionych dla turystów tj, ścieżek edukacyjnych, ścieżek turystycznych, parkingów, miejsc postoju pojazdów, miejsc odpoczynku miejsc biwakowania mogą występować rośliny inwazyjne np. barszcz Sosnowskiego i barszcz Mantegazziego.

Sok i wydzielina włosków po zetknięciu ze skórą w obecności słońca wywołują groźne poparzenia.

Zauważyłeś roślinę inwazyjną np. barszcz Sosnowskiego lub  barszcz Mantegazziego poinformuj właściciela/zarządcę gruntu!

 

Potencjalne zagrożenia i ryzyka występujące w lesie:

 

1. Martwe i obumierające drzewa są integralną częścią lasu. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić lub złamać.

 

2. Nierówny teren. Las jest pełen wystających korzeni, pni, o które możemy się potykać lub przewrócić. W wielu miejscach występują niebezpieczne, strome zbocza.

 

3. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka drewna, wywóz drewna. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach leśnych. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.

 

4. Drogi leśne. Mogą po nich poruszać się różne pojazdy: ciężki sprzęt leśny, pojazdy Służby Leśnej i inne. Na szlakach rowerowych, ale również na innych drogach leśnych, możesz spotkać szybko poruszających się rowerzystów, również w grupach. Osoby uprawiające jazdę konną mogą poruszać się wyłącznie po szlakach konnych. Drogi mogą mieć różną nawierzchnię, ostry tłuczeń, koleiny i dziury.

 

5. Polowania indywidualne i zbiorowe. W związku z występowaniem w lesie dzikich zwierząt, prowadzona jest gospodarka łowiecka. Koła łowieckie organizują polowania zarówno indywidualne jak i zbiorowe. Teren polowań zbiorowych oznaczany jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach leśnych.

 

6. Dzikie zwierzęta mogą być niebezpieczne, mogą przenosić takie choroby jak wścieklizna, borelioza, odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, a jad niektórych owadów może wywoływać groźne reakcje alergiczne.

 

7. Niekorzystna pogoda. Burze, silny wiatr, zalegający na drzewach śnieg, powodują ryzyko złamania drzew lub konarów i zwiększają ryzyko nieszczęśliwych wypadków.

 

8.Lasy Nadleśnictwa Mieszkowice były także terenem działań wojennych. Do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich spotkania należy powiadomić odpowiednie służby i policję w celu zabezpieczenia terenu.

 

9. Rośliny i grzyby, które mogą być trujące lub wywołać poparzenia (np. barszcz Sosnowskiego) czy reakcje alergiczne.

 

10. Wnyki, sidła oraz inne pułapki, stosowane przez kłusowników, jak również inne zagrożenia trudne do zidentyfikowania. Prosimy o informację w przypadku ich napotkania.

 

11. Pożary. Zwłaszcza w okresie od wiosny do jesieni zdarzają się pożary lasu, podczas których osobom przebywającym w lesie grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo.

 

12. Ryzyko zgubienia się w lesie. Podczas leśnych wędrówek po nieznanym lesie można zabłądzić lub się zgubić. 

 

Zapraszamy do bezpiecznego korzystania z naszych lasów. W przypadku zauważenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt (wnyki, sidła, pożary lasu, niewybuchy i inne) prosimy o pilne powiadomienie Nadleśnictwa Mieszkowice lub innych właściwych służb (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe).

 

Nadleśnictwo Mieszkowice nr tel. 91 431 26 45 e-mail: mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl.

 

Poniżej regulaminy miejsc udostępnionych dla turystów.