Lista aktualności Lista aktualności

Sadzimy 1000 drzew na minutę

Ponad 12 sadzonek na każdego Polaka!

Dnia 12 kwietnia przeprowadzono na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice akcję edukacyjno-promocyjną pod nazwą "1000 drzew na minutę", która polegała na sadzeniu lasu przez przedstawicieli władz samorządowych oraz lokalnych instytucji publicznych. Powierzchnia w Leśnictwie Bielin, na której sadziliśmy, ma 3,28 ha z przeważającym dla Nadleśnictwa Mieszkowice siedliskiem boru mieszanego świeżego BMśw. Na takich powierzchniach, po uwzględnieniu warunków i możliwości, jakie daje nam siedlisko borowe wprowadzany w większości sosnę (60%) z pozostałym udziałem gatunków liściastych: buka, dębu, lipy, grabu i jarzęba. Wycięty w 2015 roku drzewostan miał 120 lat, a naturalną koleją rzeczy było pozyskanie drewna i wprowadzenie młodego pokolenia lasu na miejsce wyciętego drzewostanu. Posadziliśmy łącznie 750 sztuk sosny i buka. Na powierzchniach leśnych sadzimy rodzime gatunki, ponieważ  są one najlepiej przystosowane do lokalnych warunków.

Akcja organizowana jest przez Lasy Państwowe, które każdego roku sadzą około 500 milionów drzew, co oznacza, że w ciągu minuty sadzonych jest ich aż tysiąc. Dzięki temu lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie około 30%, a tuż po II Wojnie Światowej wynosiła niespełna 21%. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na szóstym, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na czwartym miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. W tym roku leśnicy posadzą drzewa na ponad 53 tys. ha. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się około trzynastu młodych drzewek.

W akcji udział wzięli: Starosta Gryfiński Pan Wojciech Konarski, Burmistrz Gminy Cedynia Pani Gabriela Kotowicz, Burmistrz Gminy Mieszkowice Pan Andrzej Salwa, Sekretarz Gminy Moryń Pan Jerzy Choroszewicz, Członkowie Rady Powiatu w Gryfinie: Pan Andrzej Szelążek oraz Pan Tadeusz Ruchniak, Dyrektor MOK w Moryniu pani Marta Cacek, Prezes Przedsiębiorstwa przemysłu Drzewnego, Handlu i Usług "Drewex" Pan Ryszard Niedźwiecki, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach, przedstawiciele kół Łowieckich "Sokół", "Cyranka", "Hubertus", uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach oraz pracownicy Nadleśnictwa Mieszkowice.

Nadleśnictwo Mieszkowice serdecznie dziękuje zaproszonym gościom oraz pracownikom za udział w akcji i posadzenie drzew na terenie nadleśnictwa  Mieszkowice.

.