Lista aktualności Lista aktualności

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny służą do oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez szkodniki liściożerne, głównie takich gatunków, jak:

strzygonia choinówkaPanolis flammea (Den. et Schiff.),

poproch cetyniakBupalus piniaria (L.),

siwiotek borowiec (zawisak borowiec)Hyloicus pinastri (L.) (gatunki te zimują
w stadium poczwarki w ściółce pod okapem drzewostanu),

barczatka sosnówka Dendrolimus pini (L.) (zimuje gąsienica),

osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis Mats. (zimuje larwa bez oprzędu)

gatunki z rodziny borecznikowatych - Diprionidae (zimują larwy w oprzędach – kokonach).

Jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny wykonuje się corocznie
w stałych partiach kontrolnych (PK)
, wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat.

Najbardziej właściwą porą wykonywania próbnych poszukiwań jest późna jesień, przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej. Termin rozpoczęcia poszukiwań dla poszczególnych regionów kraju, na podstawie wieloletnich obserwacji, określa właściwy terytorialnie Zespół Ochrony Lasu (ZOL).

Żywe okazy szkodliwych owadów przekazujemy do właściwego terytorialnie ZOL, gdzie dokonywana jest analiza zebranego materiału.