Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice prowadzona jest przez koła łowieckie na podstawie wieloletniego planu łowieckiego

Nierozłącznym elementem różnorodności biologicznej obszarów leśnych jest zwierzyna. W zasięgu administracyjnym naszej jednostki znajduje się dziesięć obwodów łowieckich. Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice zatwierdza roczne plany łowieckie dla sześciu z nich, w tym czterech polnych (37 935 ha) i dwóch leśnych (17 034 ha).

Dzierżawcami obwodów są:

  • Koło Łowieckie „Cyranka" w Trzcińsku Zdrój, obwód 272
  • Koło Łowieckie „Knieja" w Witnicy, obwód 279
  • Koło Łowieckie „Trop" w Szczecinie, obwód 281
  • Koło Łowieckie „Szarak" w Warszawie, obwód 285
  • Koło Łowieckie „Hubertus" w Mieszkowicach, obwód 284 i 288

Koła prowadzą gospodarkę łowiecką w obwodach na podstawie wieloletnich i rocznych planów łowieckich w oparciu o okresowe inwentaryzacje zwierzyny, poziom szkód w uprawach leśnych i rolnych oraz strukturę wiekową i płciową poszczególnych gatunków zwierzyny.

Na terenie wspomnianych obwodów występują: jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy, borsuki, jenoty, norki amerykańskie, zające, dzikie króliki, kuny leśne, kuny domowe, tchórze, szopy pracze, piżmaki, bażanty, grzywacze, kuropatwy, dzikie kaczki i gęsi.