Wydawca treści Wydawca treści

Terminarz, rezerwacje

Nadleśnictwo Mieszkowice prosi o wcześniejsze rezerwowanie terminów zajęć edukacyjnych

W sprawach rezerwacji terminów zajęć edukacyjnych proszę kontaktować się z Panią Olgą Komorowską, tel. 91 431 26 45 wew. 334 lub e-mail mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl

 

Proszę pamiętać, że do obowiązków opiekunów grupy (organizator wycieczki) należy:

1. Zapewnienie odpowiedniej opieki nad uczestnikami spotkania;

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach;

3. Poinformowanie uczestników o wystąpieniu możliwych zagrożeń (np. ukąszenia, zadrapania, kleszcze, pyłki, itp.);

4. Ustalenie, czy wśród uczestników nie występują przypadki schorzeń, które uniemożliwią wzięcie udziału w zajęciach (np. alergie);

5. Zaopatrzenie się w apteczkę pierwszej pomocy;

6. Zadbanie o odpowiedni strój terenowy (nakrycie wierzchnie i obuwie).


Edukacja leśna

Realizacja zadań z zakresu edukacji leśnej społeczeństwa.

Prowadzona w Nadleśnictwie Mieszkowice edukacja leśna społeczeństwa opiera się w głównej mierze na współpracy z miejscowymi szkołami, przedszkolami, ośrodkami kultury i stowarzyszeniami. W ramach działań edukacyjnych Nadleśnictwo wykorzystuje następujące formy edukacji:

-  lekcje terenowe, w tym na ścieżce edukacyjnej i w ogrodzie dendrologicznym,

-  spotkania z leśnikiem w szkołach, przedszkolach, domach kultury i w lesie,

-  prelekcje, pogadanki i wykłady,

-  lekcje w izbie edukacyjnej,

-  konkursy o tematyce przyrodniczo-leśnej dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych,

-  imprezy okolicznościowe,

-  wystawy edukacyjne,

-  akcje - każdego roku leśnicy włączają się do szeregu akcji o zasięgu światowym, krajowym i lokalnym. Do akcji cieszących się największym zainteresowaniem należą:

„Dokarmianie ptaków i zwierzyny łownej" (styczeń-luty, grudzień),

„Chrońmy las przed pożarem" (kwiecień),

„Światowy Dzień Ziemi" (kwiecień),

„Pomóżmy kasztanowcom" (wrzesień-listopad),

„Sprzątanie Świata" (wrzesień),

„Choinka dla szkoły" (grudzień).

Zajęcia edukacyjne są prowadzone dla odbiorców wszystkich grup wiekowych, zaczynając od przedszkolaków, a kończąc na dorosłych. Forma, miejsce jak również tematyka spotkań edukacyjnych jest ustalana indywidualnie w zależności od zapotrzebowania odbiorców. Zajęcia edukacyjne są prowadzone przez Leśniczych, Podleśniczych i Specjalistów Służby Leśnej. Lista miejsc spotkań wraz z opisem przedstawiona jest w zakładce "Obiekty edukacyjne".

Każda grupa uczestnicząca w spotkaniach edukacyjnych organizuje i finansuje dojazd we własnym zakresie. Zajęcia przeprowadzane są bezpłatnie.

Ważne! Podczas zajęć za bezpieczeństwo grupy oraz prawidłowe korzystanie z infrastruktury  udostępnionej przez nadleśnictwo odpowiadają nauczyciele i opiekunowie. Nadleśnictwo Mieszkowice nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób zwiedzających i ewentualne szkody powstałe podczas samodzielnego korzystania z obiektów edukacyjnych.

Osoby zainteresowane spotkaniami edukacyjnymi prosimy o wcześniejszy kontakt z Panią Olgą Komorowską, tel. 91 431 26 45 wew. 334 lub  e-mail: mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl