Zanocuj w lesie

#zanocujwlesie

Goszkówek-Gogolice-Warnice

Nadleśnictwo Mieszkowice

Nadleśnictwo Mieszkowice przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Lokalizacja widoczna jest również na mapie Banku Danych o Lasach oraz z poziomu aplikacji Mdbl (android) lub Mdbl iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru Regulamin korzystania z obszaru Goszkówek-Gogolice-Warnice
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą
 3. Wyznaczonym miejscem do rozniecania ognia jest miejsce w oddziale leśnym 244 x zaznaczone na mapie kolorem czerwonym symbolem ogniska.
 4. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu: Zakazy wstępu do lasu  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem
 5. zasadami bezpiecznego korzystania z lasu: Zasady zachowania się w lesie
 6. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu:
   

  Lokalizacja (Leśnictwo)

  Prace

  Termin

  Goszkówek 225 a

  Trzebież późna

  01-30.05.2021 r.

  Goszkówek 225 d

  Trzebież późna

  01-30.05.2021 r.

  Goszkówek 225 h

  Trzebież późna

  01-30.05.2021 r.

  Gogolice 194 f

  Rębnia Ib

  01-31.05.2021 r.

  Gogolice 208 g

  Rębnia IIIa

  01-31.05.2021 r.

  Gogolice 211 d

  Cięcia przygodne

  01-31.05.2021 r.

  Gogolice 215 f

  Rębnia Ib

  01-31.05.2021 r.

  Warnice 235 b

  Trzebież późna

  01-15.05.2021 r.

  Gogolice 193 f Rębnia 01-30.06.2021 r.
 7. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków: (brak aktualnych wyłączeń)
 8. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!  Terminy polowań zbiorowych: koło łowieckie Knieja Witnica obwód 279 kniejawitnica.pl lub na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej gminy Mieszkowice.
 9. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego  oraz przesłanie go na adres mieszkowice@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 10. Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Pani Olga Komorowska nr. tel. 508 618 905

Jeśli korzystasz turystycznie i rekreacyjnie z lasu i chcesz podzielić się swoimi wrażeniami, prosimy o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety:

Anonimowa ankieta dla użytkowników