Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych (RODO)

Od 25 maja 2018 roku uległy zmianie przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. Dbając o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zadaniami realizowanymi przez Nadleśnictwo Mieszkowice informujemy o prowadzonej przez nas polityce prywatności.

Szanowni Państwo!

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Nadleśnictwie Mieszkowice jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice z siedzibą przy ul. Moryńskiej 1, 74-505 Mieszkowice, tel. +48 91 43 12 645, e-mail: mieszkowice@szczecin.gov.pl .

Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności oraz dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2).

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Karoliną Kaczmarek (e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl tel. +48 91 432 87 12), lub z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych, Panem Grzegorzem Makowskim (e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl tel. +48 692 471 113).

 

Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w załączonej „polityce prywatności”.

 

Materiały do pobrania