Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Pozyskiwanie drewna i innych produktów leśnych w ramach zrównoważonego użytkowania lasu i ochrona zasobów leśnych

Użytkowanie lasu w Nadleśnictwie Mieszkowice prowadzi się w oparciu o 10 letni plan urządzania lasu.

W operacie urządzeniowym obliczono i przyjęto optymalne etaty użytkowania głównego i przedstawiono kierunkowe wytyczne w zakresie ubocznego użytkowania lasu.

Uboczne użytkowanie lasu w Nadleśnictwie ogranicza się do pozyskania choinek w ilości ok. 150 sztuk rocznie.  W lasach naszego nadleśnictwa okoliczna ludność pozyskuje płody runa leśnego tj. grzyby, jagody, głównie na własne potrzeby.

 

Przyjęte etaty użytkowania głównego na dziesięciolecie wynoszą:

-  użytkowanie rębne -  608 635 m3/na  powierzchni   3 176,99 ha

-  użytkowanie przedrębne - 801 000 m3/na powierzchni  14 583,67 ha

Razem  – 1 409 635 m3

 

Porównanie przyjętych etatów powierzchniowych użytkowania przedrębnego w obecnym i poprzednim okresie do powierzchni leśnej zalesionej

Plan urządzenia lasu

Powierzchnia leśna zalesiona Nadleśnictwa

Powierzchnia drzewostanów Ib – VIII

 i starsze ( bez KO i KDO)

Przyjęty etat powierzchniowy użytków przedrębnych

w Nadlesnictwie

ha

Poprzedni

20 794,72

19 017,49

15 512,84

Obecny

21 044,12

18 675,99

14 622,34

Różnica

+ 249,40

- 341,50

- 890,50

Przeciętna zasobność drzewostanów  nadleśnictwa  -  307 m3/ha. Łączny spodziewany bieżący roczny przyrost miąższości wynosi 170010 m3 brutto.

 

 

Porównanie etatu użytków głównych na 10-lecie do ogólnych zasobów miąższości i spodziewanego bieżącego przyrostu miąższości drzewostanów ogółem

 

Rodzaj

etatów

Zasoby

ogółem

stan na 01.01.2014

Spodziewany

przyrost bieżący

na 10 lat

Przyjęty etat

brutto

2014-2023*

Relacja

etatów brutto

do zasobów

Relacja

etatów brutto

do przyrostu bieżącego

brutto m3

%

Użytki rębne

x

x

723 630

11,2

42,6

Użytki przedrębne

x

x

1 001 250

15,5

58,8

Ogółem

6 449 414

1 700 100

1 724 880

26,7

101,4

* łączny etat uż. rębnych ; etat uż. przedręb. – miąższość netto  x  1,25