Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa w Nadleśnictwie Mieszkowice

Stopień zagrożenia pożarowego lasu - link


Obszary leśne Nadleśnictwa Mieszkowice zostały zakwalifikowane do II kategorii zagrożenia pożarowego. Sytuację pożarową na terenie Nadleśnictwa w latach 2014-2015 przedstawia  poniższe zestawienie:

 

Liczba pożarów

 [szt.]

Łączna pow. pożarów

Średnia pow. pożaru

[ha]

[ha]

2014

6

1,69

0,28

2015

5

0,11

0,02

 

Głównymi przyczynami powstawania pożarów w ostatnich latach były podpalenia i zaniedbania przy używaniu otwartego ognia.

Nadleśnictwo posiada dwie dostrzegalnie przeciwpożarowe zlokalizowane w leśnictwach Gogolice i Rogaczewo.

Nadleśnictwo dysponuje samochodem patrolowo-gaśniczym, siecią punktów czerpania wody i oznakowanych dojazdów pożarowych.

 

PAMIĘTAJMY

o zachowaniu zdrowego rozsądku przy korzystaniu z lasu, o niepaleniu papierosów, nierozpalaniu ognisk i grillów poza miejscami wyznaczonymi. Jedna iskra z niedopałka papierosa, wyrzuconego z pędzącego samochodu może spowodować pożar lasu na ogromną skalę.

W obliczu zagrożenia lasów, leśnicy Nadleśnictwa Mieszkowice

APELUJĄ

do osób szukających wytchnienia w leśnej głuszy o zachowanie maksymalnej ostrożności podczas pobytu na terenach leśnych a w razie zauważenia pożaru lasu o natychmiastowe powiadomienie Straży Pożarnej lub Służby Leśnej.

TELEFON ALARMOWY - Straż Pożarna 998 lub 112

CHROŃ LAS PRZED POŻAREM!

W okresie wiosenno-letnim informacje odnośnie ochrony przeciwpożarowej można uzyskać w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym (PAD) Nadleśnictwa

tel.: 500 287 274 lub 91 431 2645 wew. 444.


 

 stopień zagrożenia pożarowego