Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne, siedliska i gatunki lasotwórcze

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 57 lat, a przeciętna zasobność przekracza 304 m sześc./ha.

W nadleśnictwie przeważają drzewostany jednogatunkowe, stanowiące blisko połowę drzewostanów.

Udział siedlisk leśnych

 • 55,9 % – siedliska borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 41,0 % – siedliska lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 3,1 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 82,9 % – sosna
 • 6,8 % - dąb
 • 3,4 % - olsza
 • 1,9 % - brzoza
 • 1,5 % - buk
 • 1,1 % - świerk
 • 0,8 % - akacja
 • 0,7 % - modrzew
 • 0,9 % - inne