Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajduje się 7 obszarów Natura 2000, w tym 3 tzw. obszary "ptasie" oraz 4 obszary "siedliskowe"

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Mieszkowice znajduje się 7 obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty Europejskiej, w tym:

 

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):

1. Dolna Odra PLH320037

2. Godolice-Kosa PLH320038

3. Mieszkowicka Dąbrowa PLH 320051

4. Wzgórza Moryńskie PLH320055

 

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):

1. Dolina Dolnej Odry PLB320015

2. Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015

3. Ostoja Cedyńska PLB320017