Magazyn Magazyn

Rezerwaty przyrody

"Jeziora Siegniewskie" oraz "Wrzosowiska Cedyńskie im. inż Wiesława Czyżewskiego"

Parki krajobrazowe

Cedyński Park Krajobrazowy

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajduje się 12 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajduje się 7 obszarów Natura 2000, w tym 3 tzw. obszary "ptasie" oraz 4 obszary "siedliskowe"

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajdują się 133 pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej

Użytki ekologiczne

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajduje się 17 użytków ekologicznych