Wydawca treści Wydawca treści

Cedyński Park Krajobrazowy

Cedyński Park Krajobrazowy

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajduje się część Cedyńskiego Parku Krajobrazowego o powierzchni 9 974 ha, która obejmuje tereny Nadleśnictwa, z czego 9159 ha stanowi powierzchnię leśną parku. Ogółem powierzchnia CPK zajmuje 43 % powierzchni całego Nadleśnictwa.

Park utworzony został Rozporządzeniem Wojewody Szczecińskiego 01.04.1993 r.

Obejmuje teren koncentracji walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i estetycznych o randze ponadregionalnej. Park zajmuje obszar o powierzchni 30 850 ha, a otulina zabezpieczająca Park przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, obejmuje obszar o powierzchni 53 120 ha. Cedyński Park Krajobrazowy wchodzi w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego