Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajdują się 133 pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej

Na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice znajdują się 133 pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej - głównie drzewa, ale także kilka głazów narzutowych oraz dwa powierzchniowe pomniki przyrody chroniące niewielkie fragmenty muraw kserotermicznych

 

Lp.

Gatunek

Ilość sztuk

Przybliżony wiek

Obwód

[cm]

Wysokość

[m]

1.

dąb szypułkowy

41

150-350

320-600

17-35

2.

dąb bezszypułkowy

14

150-200

330-400

15-26

3.

wiąz szypułkowy

46

120-300

230-472

23-30

4.

wiąz górski

5

100-120

243-300

24-25

5.

buk zwyczajny

14

145-180

315-440

25-32

6.

jesion wyniosły

3

85-130

260-319

27-29

7.

lipa drobnolistna

2

80-150

290-420

20-31

8.

żywotnik zachodni

2

90-150

165-205

19-24

9.

daglezja zielona

1

100

305

29

10.

głaz narzutowy

wys. 0,8 m, szer. 2,4 m

3

-

-

-

11.

powierzchniowy pomnik przyrody „Ostnicowa skarpa"

1

-

-

-

12.

powierzchniowy pomnik przyrody „Ciepłolubna wydma"

1

-

-

-

razem

133