Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi położonymi w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Mieszkowice

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Nadleśnictwo Mieszkowice służy radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. W ramach tych działań leśnicy:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.